Tình yêu là tinh thần cốt lõi của DLC

Tình Yêu được chia làm 3 kiểu:

  • Kiểu thứ nhất – Tôi yêu bạn: Bởi vì tôi cần chiếm hữu bạn
  • Kiểu thứ hai – Tôi yêu bạn: Bởi vì tôi cần chính bạn
  • Kiểu thứ ba – Tôi yêu bạn: Bởi vì bạn cần tôi

Chỉ có con người mới hiểu được sự trả giá cho kiểu tình yêu thứ ba, được cảm thấy cần thiết mới tạo ra tình yêu. DLC giải quyết tình yêu theo Kiểu thứ 3 – Yêu một cách vô tư.

Như chúng ta yêu người thân của mình…

Người thân luôn cần đến sự chăm sóc và đi cùng với họ
Bởi vì người thân luôn cần đến chúng ta

Như chúng tôi yêu những đối tác nhà phân phối tuyến dưới của chính mình
Bởi vì các nhà phân phối cần chúng ta
Tất cả các nhà phân phối đều cần đến sự hỗ trợ
Chúng ta là quan hệ hỗ trợ lẫn nhau chứ không phải là đối lập

Như chúng ta yêu những người bạn
Bởi vì bạn bè luôn cần đến chúng ta
Bạn bè luôn cần chúng ta ủng hộ và lắng nghe

Như chúng tôi yêu khách hàng của chính mình
Bởi vì khách hàng luôn cần chúng ta
Sản phẩm của chúng ta luôn làm cho khách hàng hài lòng với việc mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho họ
Chúng ta vì yêu cầu của khách hàng mà tồn tại
Đây chính là lập trường của DLC cũng chính là tinh thần cốt lõi mà chúng tôi luôn tự hào.