Bước 1: Nhà phân phối tự đi làm thủ tục mở mã số thuế cá nhân tại Chi cục thuế địa phương. Bước 2: - Nộp bản photo mã số thuế cá nhân hoặc giấy thông báo mã số thuế cá nhân do cơ quan thuế cấp...