Sứ mệnh của chúng tôi

SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi mang trên mình sứ mệnh thực hiện hóa ước mơ trở thành một công ty kinh doanh trực tiếp cung cấp các dịch vụ và sản phẩm tốt nhất đến tất cả các nhà phân phối của mình.
Chúng tôi muốn tạo dựng nên một công ty thuộc về chính bạn và các nhà phân phối, tại đây 1/3 lợi nhuận – phần mà đáng lẽ thuộc về Ông chủ, sẽ thuộc về chính bạn và các nhà phân phối của bạn.

MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TÔI

Công ty DLC được thành lập với mục tiêu duy nhất là làm cho các Nhà phân phối trở nên giàu có. Nếu như DLC và các kế hoạch trả thưởng của chúng tôi không thể giúp Nhà phân phối trở nên giàu có thì chắc chắn sẽ không có công ty nào có thể làm được điều này!

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Giá trị cốt lõi của DLC chính là TÌNH YÊU. Nhưng tình yêu ở đây là một thứ tình yêu đặc biệt. Đó là tình yêu vô tư dựa trên sự tự nguyên hợp tác.