QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ MÃ SỐ THUẾ CÁ NHÂN

Bước 1: Nhà phân phối tự đi làm thủ tục mở mã số thuế cá nhân tại Chi cục thuế địa phương.
Bước 2:
– Nộp bản photo mã số thuế cá nhân hoặc giấy thông báo mã số thuế cá nhân do cơ quan thuế cấp (ghi kèm thêm mã số NPP DLC).
– Trường hợp Nhà phân phối đã có mã số thuế cá nhân nhưng không có thẻ mã số thuế hoặc giấy thông báo do cơ quan thuế cấp thì tra cứu tại trang web www.tncnonline.com.vn, sau đó Nhà phân phối sẽ in ra mã số thuế cá nhân và nộp tại Trung tâm phân phối hoặc Chi nhánh gần nhất.
Bước 3: Công ty sẽ nhận và nhập dữ liệu chậm nhất vào ngày 13 hàng tháng.Nếu Nhà phân phối gửi sau thời gian này thì Công ty sẽ chuyển sang tháng kế tiếp.