Phương châm của DLC Việt Nam

1. Vượt lên bản thân mình (đừng tự mãn với những gì đang có mà luôn kiên trì theo đuổi những mục tiêu cao hơn)

Kế hoạch kinh doanh của DLC hoàn toàn có thể làm cho mỗi Nhà phân phối hoàn thành mục tiêu tiếp theo.

2. Hiện thực hóa giấc mơ (ngoài việc ấp ủ giấc mơ cần có can đảm để mơ một giấc mơ có thật)

Gia nhập DLC, không phân biệt trình độ học vấn, dân tộc, tôn giáo, hoàn cảnh gia đình tất cả xuất phát điểm đều giống nhau. Mỗi người là một nhà doanh nghiệp, mỗi người đều có nền tảng DLC làm cơ bản, để tiến đến giấc mơ của chính mình. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là chúng ta không cần phải nỗ lực mà hiện thực hóa được giấc mơ, chỉ có người nỗ lực không ngừng, nhìn nhận được thực tế và trang bị đầy đủ dũng khí để kiên trì giấc mơ mới có thể xứng đáng hưởng thụ trái ngọt của thành công.

3. Chia sẻ sự thành công (không nên giữ khư khư sự thành công cho riêng mình, trong khi sự thành công của bản thân đều có từ giúp đỡ của người khác)

Khi mà bản thân các bạn đã gặt hái được ít nhiều sự thành công, đừng nên giữ cho riêng bạn sự thành công đó. Mục đích thành lập của DLC chính là hy vọng các bạn đón nhận được những kinh nghiệm trong phương thức tiến đến thành công, giúp đỡ càng nhiều hơn nữa các nhà phân phối trở nên thành công. Do vậy, trong cơ cấu hoạt động của DLC, ngoài thành công của bản thân mình thì mục tiêu lớn hơn của chúng tôi là giúp đỡ càng nhiều hơn nữa những người khác có thể trưởng thành hơn, chín chắn hơn trong kinh doanh, không chỉ cùng một cá nhân mà cả một tổ chức cùng nhau chia sẻ sự thành công trong cuộc sống.