09 Điều tâm niệm của nhà phân phối (NPP) công Ty DLC Việt Nam

Điều 01: Tôi luôn luôn tri ân và phản ánh tính liêm chính của công ty. Tôi luôn thể hiện thái độ tôn trọng đối với công ty bằng lời nói, hành động của mình.

Điều 02: Tôi phải hỗ trợ tuyến dưới và tất cả các bạn đồng nghiệp trong công ty DLC cùng phát triển và tuân theo chính sách hiện hành của công ty DLC Việt Nam.

Điều 03:  Tôi luôn trình bày một cách trung thực về chất lượng, giá trị và các đặc điểm các sản phẩm của DLC cũng như tiềm năng thu nhập tại công ty DLC Việt Nam.

Điều 04: Tôi luôn quản lý sự nghiệp kinh doanh của mình bằng cách giúp cho những NPP khác để họ có thể xây dựng sự nghiệp kinh doanh của họ và đạt được những lợi ích từ kế hoạch trả thưởng của công ty DLC Việt Nam bằng công sức thực sự lành mạnh.

Điều 05:  Tôi phải tìm hiểu thật chính xác các chính sách của công ty DLC Việt Nam, và thực hiện nghiêm túc trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh của mình.

Điều 06:  Tôi luôn gương mẫu trong đạo đức kinh doanh mạng: trung thực, liêm chính, và đầy lòng thương yêu với mọi người.

Điều 07:  Tôi luôn phát huy tinh thần đồng đội, giúp mọi người cùng tiến bộ, không phân chia khu vực – vùng miền, người trong, người ngoài.

Điều 08:  Tôi không bao giờ vì lợi nhuận cá nhân làm tổn hại đến quyền lợi của đồng đội, xúi giục người khác mua những sản phẩm không cần thiết để chạy theo lợi nhuận, hay thổi phồng sản phẩm cũng như các hành vi bất chính khác.

Điều 09:  Từ lời nói, hành động cho đến cách ăn mặc, tôi luôn thể hiện là người đứng đắn, chững chạc, lịch sự, văn minh, là tấm gương tốt cho các NPP khác noi theo”